self-reliance

self-reliance
savarankiškumas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Esminė asmenybės savybė, leidžianti protingai pasirinkti veiklos ir bendravimo tikslus, priemones ir būdus, aktyviai ir produktyviai veikti. Tai vienas iš savaveiksmiškumo bruožų, rodančių asmenybės nepriklausomumą. Savarankiška asmenybė – pagrindinis praktinis ugdymo tikslas. Ji ugdoma mokymo ir auklėjimo procese savarankiškumą skatinančiais metodais, būdais ir priemonėmis. Skiriami keli savarankiškumo lygiai: 1) reproduktyvusis (veikiama atgaminant turimas žinias, instrukcijas ir kt.); 2) produktyvusis (naujoje situacijoje randami nauji sprendimai pasinaudojant turimomis žiniomis, jas įvairiai derinant); 3) kūrybingasis. Šie lygiai išryškėja funkcinėje, sudėtingesnėje praktinėje ir teorinėje veikloje. Savarankiškumas neatskiriamas nuo motyvacijos. Jeigu vaiko veiklą ir elgesį motyvuoja siekimas veikti pagal mokytojo nurodymus, tai jo savarankiškumas yra reproduktyvus. Pedagogai turi stiprinti mokinių motyvus patiems ieškoti veiklos būdų, pasinaudoti turimomis žiniomis, jas derinti ir pagaliau savarankiškai, be mokytojo vadovavimo kelti problemas ir jas spręsti. Taip asmenybė rengiama suaugusio kūrybingo žmogaus gyvenimui. atitikmenys: angl. self-reliance vok. Selbstständigkeit rus. самостоятельность

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • Self-Reliance — redirects here. For the related concept of economic self reliance, see Self sufficiency. Self Reliance is an essay written by American Transcendentalist philosopher and essayist, Ralph Waldo Emerson. It was first published in his 1841 collection …   Wikipedia

  • self-reliance — 1883, from SELF (Cf. self) + RELIANCE (Cf. reliance). First recorded in J.S. Mill …   Etymology dictionary

  • Self-reliance — Self re*li ance, n. Reliance on one s own powers or judgment; self trust. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • self-reliance — [self′ri lī′əns] n. reliance on one s own judgment, abilities, etc. self reliant adj …   English World dictionary

  • self-reliance — ► NOUN ▪ reliance on one s own powers and resources rather than those of others. DERIVATIVES self reliant adjective …   English terms dictionary

  • self-reliance — index home rule Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

  • Self-Reliance — Als Self reliance (dt. „Eigenständigkeit“) bezeichnet man die Entwicklung eines Landes nach innen. Dies bedeutet, dass es Rohstoffe nicht exportiert, sondern im eigenen Land einsetzt. Die Förderung der eigenen inländischen Landwirtschaft soll vor …   Deutsch Wikipedia

  • Self-reliance — Als Self reliance (deutsch „Eigenständigkeit“) bezeichnet man die Entwicklung eines Landes nach innen. Dies bedeutet, dass es Rohstoffe nicht exportiert, sondern im eigenen Land einsetzt. Die Förderung der eigenen inländischen Landwirtschaft …   Deutsch Wikipedia

  • self-reliance — N UNCOUNT Self reliance is the ability to do things and make decisions by yourself, without needing other people to help you. People learned self reliance because they had to... The Prime Minister called for more economic self reliance. Syn:… …   English dictionary

  • self-reliance — pasitikėjimas savimi statusas T sritis švietimas apibrėžtis Savo vertės jutimas, pasireiškiantis įsitikinimu, kad pakanka gebėjimų veikti. Pasitikėjimas atsiranda tada, kai asmuo subjektyviai teigiamai vertina savo galias, susidūręs su… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”